تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 347
 • بازدید دیروز : 4007
 • بازدید کل : 1465228

نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران word


نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران word

فهرست مطالب

 عنوان صفحه

چکیده ........

1 فصل اول:کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه :1

1-2 بیان مسئله:1

1-3 انگیزه پژوهشگر:2

1-4 هدف اصلی تحقیق:3

1-5 ضرورت و اهمیت تحقیق:3

2 فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 6

1-2 مقدمه:6

2-2 ادبیات نظری تحقیق.. 6

2-2-1 حمایت اجتماعی. 6

2-2-1-1ابعاد و انواع حمایت اجتماعی.. 7

2-2-1-2منابع حمایت اجتماعی.. 10

2-2-1-3کارکردهای حمایت اجتماعی.. 10

2-2-1-4عوامل مؤثردر بهره مندی از حمایت اجتماعی.. 11

2-2-1-5 نظریه های حمایت اجتماعی.. 12

1.5.1.2.2تئوری های شکل گیری روابط.. 12

1.1.5.1.2.2 رویکرد های مبادله و انصاف :12

تئوری وابستگی متقابل کلی و تیبات... 13

تئوری انصاف هاتفیلد. 13

مدل سرمایه گذاری راسبالت... 14

2.1.5.1.2.2رویکرد رشد مرحله ای رابطه. 14

مدل شکل گیری و گسترش رابطه لوینگر و استوک... 14

تئوری نفوذ اجتماعی آلتمن و تیلور. 15

3.1.5.1.2.2رویکرد علی تعاملی...............................16

مدل علی تعاملی زوجی….... 16

4.1.5.1.2.2رویکرد تقویت... 16

مدل شرطی سازی کلاسیک لات و لات:16

5.1.5.1.2.2رویکرد هماهنگی شناختی.. 17

تئوری سازماندهی شناختی هایدر. 17

تئوری توازن نیوکامب... 17

2.5.1.2.2 تئوری های حمایت اجتماعی.. 17

1.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به میزان تغییر در اندازه و جهت حمایت اجتماعی در دوره های زندگی.. 18

تئوری کناره گیری از رابطه. 18

تئوری بانک حمایتی.. 18

مدل کمبود......... 19

2.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به پیامدهای حمایت اجتماعی بر سلامتی.. 19

مدل تأثیر مستقیم( کلی) حمایت... 20

مدل تأثیر غیر مستقیم حمایت( فرضیه سپر/ضربه گیر)20

3.2.5.1.2.2 مدلهای مربوط به نحوه کسب حمایت اجتماعی بر حسب اولویت در رابطه ، جایگزین های روابط از دست رفته یا توافق در روابط.. 21

مدل سلسله مراتبی- جبرانی.. 21

مدل تخصیص وظیفه. 21

مدل تخصیص کارکردی.. 21

مدل هم چینی مناسب استرس و حمایت اجتماعی.. 22

4.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به کاهش یا افزایش حمایت اجتماعی ناشی از تغییر در تعداد پیوندها،عضویت ها و هویت های اجتماعی 22

تئوری انسجام اجتماعی.. 22

فرضیه انباشت هویتی.. 23

تئوری شبکه...23

2-2-2سلامت روان. 29

2-2-2-1عوامل مؤثر بر سلامت روان. 30

1.1.2.2.2سن و سلامت روان:. 30

جوانان و سلامت روان. 30

2.1.2.2.2پایگاه اجتماعی- اقتصادی و سلامت روان. 31

3.1.2.2.2شغل و سلامت روان. 32

4.1.2.2.2تأهل و سلامت روان. 33

2-2-2-2نظریه های سلامت روان. 34

1.2.2.2.2سلامت روان از دید گاه جامعه شناسی.. 34

2.2.2.2.2دیدگاههای روانشناسی:.. 34

دیدگاه روانکاوی.. 34

دیدگاه گشتالتی.. 34

دیدگاه انسان گرایی.. 35

دیدگاه روانی، اجتماعی،زیستی.. 35

دیدگاه شناختی:37

2-3 ادبیات تجربی تحقیق.. 37

2-3-1 پیشینه تحقیق در ایران(سوابق پژوهشی داخلی)37

2-3-2 پیشینه تحقیق درکشورهای خارجی (سوابق پژوهشی خارجی)39

4-2 چارچوب نظری تحقیق.. 40

2-4-1 فرضیات پژوهش... 43

3 فصل سوم: روش تحقیق.. 46

3-1 مقدمه :46

3-2 روش پژوهش.... 46

3-3 جمعیت مورد مطالعه. 47

4-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری.. 48

3-5 واحد پژوهش.... 49

3-6 روش جمع آوری داده ها49

3-7 ابزار پژوهش و اعتبار و روایی.. 49

3-7-1پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل:49

3-7-2پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ:51

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها53

3-9 تعاریف مفاهیم اصلی پژوهش.... 54

3-9-1جوان. 54

3-9-2حمایت اجتماعی.. 55

3-9-3سلامت روان:58

نشانه هاي جسماني(شکایات جسمانی)58

اضطراب و بي خوابي 59

اختلال در کارکرد اجتماعی.. 60

افسردگی..........61

3-9-4ميزان تحصيلات... 61

3-9-5ميزان درآمد ماهيانه. 62

3-9-6جنس.... 62

3-9-7وضعیت تاهل.. 62

4 فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات... 65

4-1 مقدمه. 65

4-2 آمار توصیفی.. 66

4-2-1توزیع فراوانی جنسیت... 66

4-2-2توزیع فراوانی سن.. 67

4-2-3توزیع فراوانی تحصیلات... 68

4-2-4توزیع فراوانی وضعیت تاهل.. 69

4-2-5توزیع فراوانی درآمد. 70

4-2-6توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. 71

4-2-7توزیع فراوانی سمت شغلی.. 72

4-2-8توزیع فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی.. 73

4-2-9توزیع فراوانی پیوند قابل اطمینان با دیگران. 74

4-2-10توزیع فراوانی وابستگی..................................... 75

4-2-11توزیع فراوانی راهنمایی و اطلاعات.....................76

4-2-12توزیع فراوانی فرصت برای رشد و پرورش77

4-2-13توزیع فراوانی انسجام اجتماعی.......................... 78

4-2-14توزیع فراوانی اطمینان از ارزشمندی....................79

4-2-15توزیع فراوانی حمایت اجتماعی.......................... 80

4-2-16توزیع فراوانی نشانه های جسمانی...................... 81

4-2-17توزیع فراوانی اضطراب و بی خوابی.................. 82

4-2-18توزیع فراوانی اختلال در کارکرد....................... 83

4-2-19توزیع فراوانی افسردگی......................................... 84

4-2-20توزیع فراوانی سلامت روان.................................85

4-3 آمار استنباطی.. 86

4-3-1بررسی فرضیه شماره یک... 86

4-3-2بررسی فرضیه شماره دو. 102

4-3-3بررسی فرضیه شماره سه. 104

4-3-4بررسی فرضیه شماره چهار. 106

4-3-5بررسی فرضیه شماره پنج.. 108

4-3-6بررسی فرضیه شماره شش.... 111

4-3-7بررسی فرضیه شماره هفت... 113

4-3-8بررسی فرضیه شماره هشت... 115

5 فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات... 119

5-1 مقدمه:119

5-2 نتایج پژوهش.... 119

5-2-1نتایج به دست آمده از فرضیه شماره یک... 119

5-2-2نتایج به دست آمده از فرضیه شماره دو. 120

5-2-3نتایج به دست آمده از فرضیه شماره سه. 121

5-2-4نتایج به دست آمده از فرضیه شماره چهار. 121

5-2-5نتایج به دست آمده از فرضیه شماره پنج.. 122

5-2-6نتایج به دست آمده از فرضیه شماره شش.... 122

5-2-7نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هفت... 123

5-2-8نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هشت... 123

3-5 پیشنهادات پژوهش.... 124

5-3-1 پیشنهادات کاربردی.. 124

5-3-2 پیشنهادات پژوهشی.. 125

5-4 محدودیتهای پژوهش.... 125

پیوست های تحقیق...................................................................................................................127

منابع فارسی...............................................................................................................................................128

منابع لاتین..................................................................................................................................................130

پرسشنامه ..............................................................................................................................................................131

چکیده انگلیسی.......................................................................................................................136

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال:

شکل ‏2‑1 طیف شکل گیری و گسترش رابطه لوینگر و اسنوک.. 15

شکل ‏2‑2 مراحل رشد رابطه آلتمن و تیلور. 15

شکل ‏2‑3 مدل کمبود. 19

شکل ‏2‑4مدل تأثیر مستقیم. 20

شکل ‏2‑5 مدل هم چینی مناسب استرس و حمایت اجتماعی کاترونا22

شکل ‏2‑6 مدل انسجام اجتماعی دورکیم. 23

شکل‏2‑7 تیپولوژی مبادلاتی پیوندهای قوی و ضعیف اسپینوزا (1999)29

شکل ‏2‑8 ابعاد سلامت... 29

شکل 2-9 مدل نظري اثر گذاري متغيرهاي مستقل (ابعاد حمايت اجتماعي ، تأهل و پايگاه اقتصادي – اجتماعي) بر متغير وابسته (سلامت روان)...................................................................................................43

 

فهرست جداول:

‏3‑1تعداد شاغلین در مناطق شهرداری تهران و درصد جوانی جمعیت به تفکیک مناطق.. 47

‏3‑2پایایی مقیاس کاترونا و راسل در نژادها و کشورهای گوناگون(زکی ،1387)50

‏3‑3 پایایی به دست آمده در پژوهش... 51

‏3‑4ضرایب همبستگی ابعاد شش گانه حمایت اجتماعی.. 51

‏3‑5 پایایی به دست آمده در پژوهش... 52

‏1‑1 ضرایب همبستگی خرده مقیاس های سلامت روان.............................................................................53

‏4 ‑1 توزیع درصد فراوانی جنسیت... 66

‏4‑2 توزیع درصد فراوانی سن.. 67

‏4‑3 توزیع درصد فراوانی تحصیلات... 68

‏4‑4 توزیع درصد فراوانی وضعیت تاهل.. 69

‏4‑5 توزیع فراوانی درآمد. .............................................................................................................................70

‏4‑6 توزیع درصد فراوانی وضعیت استخدامی.. 71

‏4‑7 توزیع درصد فراوانی سمت شغلی.. 72

4‑8 توزیع درصد فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی.. 73

‏4‑9 توزیع درصد فراوانی پیوند قابل اطمینان با دیگران. 74

‏4‑10 توزیع درصد فراوانی وابستگی.. 75

‏4‑11 توزیع درصد فراوانی راهنمایی و اطلاعات... 76

‏4‑12 توزیع فراوانی فرصت برای رشد و پرورش... 77

‏ 4‑13 توزیع درصد فراوانی انسجام اجتماعی.. 78

‏4‑14 توزیع درصد فراوانی اطمینان از ارزشمندی.. 79

‏ 4‑15 توزیع درصد فراوانی حمایت اجتماعی.. 80

‏4‑16 توزیع درصد فراوانی نشانه های جسمانی.. 81

‏4‑17توزیع درصد فراوانی اضطراب و بی خوابی.. 82

‏4‑18 توزیع درصد فراوانی اختلال در کارکرد. 83

‏ 4‑19 توزیع فراوانی افسردگی.. 84

‏ 4‑20 توزیع درصد فراوانی سلامت روان. 85

‏4‑21 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان سلامت روان. 86

‏4‑22 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی (سهم میزان حمایت اجتماعی در سلامت روان)86

‏4‑23 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی و میزان سلامت روان. 87

‏4‑24ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان وابستگی با میزان سلامت روان. 88

‏4‑25 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی (سهم میزان وابستگی در سلامت روان)89

‏4‑26 رابطه بین میزان وابستگی و سلامت روان. 90

‏4‑27ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان راهنمایی و اطلاعات با میزان سلامت روان. 91

‏4‑28 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان راهنمایی و اطلاعات در سلامت روان)91

‏4‑29 رابطه بین میزان راهنمایی و اطلاعات و میزان سلامت روان. 92

‏4‑30 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان فرصت برای رشد و پرورش با میزان سلامت روان. 93

‏4‑31 رابطه بین میزان فرصت برای رشد و پرورش با میزان سلامت روان. 94

‏4‑32 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان انسجاماجتماعي با میزان سلامت روان. 95

‏4‑33 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان انسجام اجتماعی در سلامت روان)95

‏4‑34 رابطه بین میزان انسجاماجتماعي با میزان سلامت روان. 96

‏4‑35 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان اطمینان از ارزشمندی با میزان سلامت روان. 97

‏4‑36 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان اطمینان از ارزشمندی در سلامت روان)98

‏4‑37 رابطه بین میزان اطمینان از ارزشمندی با میزان سلامت روان. 99

‏4‑38 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان پیوند قابل اطمینان با دیگران با میزان سلامت روان. 100

‏4‑39 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی(سهم میزان پیوند قابل اطمینان با دیگران در میزان سلامت روان)........................................100

‏4‑40رابطه بین میزان پیوند قابل اطمینان با دیگران با میزان سلامت روان. 101

‏4‑41 ميانگين میزان سلامت روان پایگاههای اقتصادی - اجتماعی.. 102

‏4‑42 مقایسه پایگاههای اقتصادی و اجتماعی از نظر میزان سلامت روان. 103

‏4‑43 رابطه بین پایگاههای اقتصادی - اجتماعی با میزان سلامت روان. 103

‏4‑44 ميانگين میزان سلامت روان وضعیتهای تاهل.. 104

‏4‑45 مقایسه وضعیت های تأهل از نظر میزان سلامت روان. 105

‏4‑46 رابطه بین وضعیتهای تاهل و میزان سلامت روان. 105

‏4‑47 ميانگين میزان حمایت اجتماعی وضعیتهای تاهل.. 106

‏4‑48 مقایسه وضعیت های تأهل از نظر میزان حمایت اجتماعی.. 107

‏4‑49 رابطه بین وضعیتهای تاهل و میزان حمایت اجتماعی.. 107

‏4‑50 ضرایب همبستگی و تبیین برای ارتباط بین میزان حمایت اجتماعی با میزان افسردگی.. 108

‏4‑51 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان حمایت اجتماعی در افسردگی)109

‏4‑52 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان افسردگی.. 110

‏4‑53 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اختلال کارکرد اجتماعی.. 111

‏4‑54 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان حمایت اجتماعی در اختلال کارکرد اجتماعی)111

‏4‑55 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اختلال کارکرد اجتماعی.. 112

‏4‑56 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان نشانه های جسمانی.. 113

‏4‑57 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان نشانه های جسمانی.. 114

‏4‑58 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اضطراب و بی خوابی.. 115

‏4‑59 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان حمایت اجتماعی در اضطراب و بی خوابی)115

4-60رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اضطراب و بی خوابی....................................................116

 

 

 

 

فهرست نمودارها:

‏4 ‑1 توزیع درصد فراوانی جنسیت... 66

‏4‑2 توزیع درصد فراوانی سن.. 67

‏4‑3 توزیع درصد فراوانی تحصیلات... 68

‏4‑4 توزیع درصد فراوانی وضعیت تاهل.. 69

‏4‑5 توزیع فراوانی درآمد....... 70

‏4‑6 توزیع درصد فراوانی وضعیت استخدامی.. 71

‏4‑7 توزیع درصد فراوانی سمت شغلی.. 72

‏4‑8 توزیع درصد فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی.. 73

‏4‑9 توزیع درصد فراوانی پیوند قابل اطمینان با دیگران. 74

‏4‑10 توزیع درصد فراوانی وابستگی.. 75

‏4‑11 توزیع درصد فراوانی راهنمایی و اطلاعات... 76

‏4‑12 توزیع فراوانی فرصت برای رشد و پرورش... 77

‏4‑13 توزیع درصد فراوانی انسجام اجتماعی.. 78

‏4‑14 توزیع درصد فراوانی اطمینان از ارزشمندی.. 79

‏4‑15 توزیع درصد فراوانی حمایت اجتماعی.. 80

‏4‑16 توزیع درصد فراوانی نشانه های جسمانی.. 81

‏4‑17توزیع درصد فراوانی اضطراب و بی خوابی.. 82

‏4‑18 توزیع درصد فراوانی اختلال در کارکرد. 83

‏4‑19 توزیع فراوانی افسردگی.. 84

‏ 4‑20 توزیع درصد فراوانی سلامت روان. 85

‏4‑21رابطه بین میزان حمایت اجتماعی و میزان سلامت روان. 88

‏4‑22رابطه بین میزان وابستگی و سلامت روان. 90

‏4‑23 رابطه بین میزان راهنمایی و اطلاعات و میزان سلامت روان. 93

‏4‑24 رابطه بین میزان فرصت برای رشد و پرورش با میزان سلامت روان. 94

‏4‑25 رابطه بین میزان انسجاماجتماعي با میزان سلامت روان. 97

‏4‑26 رابطه بین میزان اطمینان از ارزشمندی با میزان سلامت روان. 99

‏4‑27 رابطه بین میزان پیوند قابل اطمینان با دیگران با میزان سلامت روان. 102

‏4‑28 رابطه بین پایگاههای اقتصادی - اجتماعی با میزان سلامت روان. 104

‏4‑29 رابطه بین وضعیتهای تاهل و میزان سلامت روان. 106

‏4‑30 رابطه بین وضعیتهای تاهل و میزان حمایت اجتماعی.. 108

‏4‑31 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان افسردگی.. 110

‏4‑32 رابطه بین حمایت اجتماعی با میزان اختلال کارکرد اجتماعی.. 113

‏4‑33 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان نشانه های جسمانی.. 114

‏4‑34 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اضطراب و بی خوابی.. 117

1-1 مقدمه :

پیشرفت و اعتلای هر سیستم و نهادی در گرو کارآمدی عناصر و اعضای آن است .کار آمدی و کارایی اعضا نیز در نتیجه سلامت جسمانی و روانی مناسب و متعادل آنها تحقق می یابد.بنابراین می توان گفت بهداشت و سلامت رواني يكي از ضرورتهای اجتماعي است؛ چرا كه عملكرد مطلوب جامعه مستلزم برخورداري از افرادي است كه از نظر سلامت و بهداشت رواني در وضعيت مطلوبي قرار داشته باشند. برهمين اساس نیز يكي از اهداف و برنامه‌هاي نظام‌هاي اجتماعي، تلاش براي ارتقاء سطح رفاه و بهزيستي افراد جامعه است . انسان عصر حاضر بیش از گذشته برای غلبه بر فشارهای روانی ، به نظام های حمایتی چون خانواده، دوستان ، همکاران و... نیاز دارد. یکی از راهبردهای مناسب جهت کنارآمدن با فشارهای روانی، جلب حمایت های اجتماعی است . حمایت های اجتماعی که از خانواده و شبکه شخصی دریافت می شود ، برای سلامتی و بهزیستی ضروریست و همچنيننقش تسهیل کنندگي در سازگاری با تنشها دارد و از اين رو به عنوان یکی از عوامل مهار کننده اثرات منفي تنش شغلي نیز شناخته شده است .

 

1-2 بیان مسئله:

سلامت روان که حالتی از سلامتی عاطفی و اجتماعی است ،به علت اثرگذاری بر وضعیت و سلامت جسمانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت به شمار می آید. سلامت روان در واقع منبعی است که افراد را قادر می سازد ، زندگی خود را به شکل موفقیت آمیزی اداره نمایند. عوامل متعدد محیطی ، اجتماعی و جسمی بر وضعیت سلامت روان اثر گذارند؛ یکی از این عوامل حمایت های اجتماعی است.

حمایت اجتماعی از جنبه های مختلف احساسی، اطلاعاتی ، مصاحبتی و نظایر آن که در خلال رخدادهای زندگی روزمره یا بحران هایی که فرد با آنها روبه روست ، ظاهر می شود. فقدان یا کاستی حمایت اجتماعی ، موجب آسیب پذیری در مقابل تنیدگی ( فشار یا استرس ) شده و زمینه را برای بروز انواع اختلالات روانی ، به ویژه افسردگی ، اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی را فراهم می آورد . در واقع به نظر می رسد که یکی از تبعات درک حمایت اجتماعی از سوی افراد، تامین سلامت روان آنهاست. به بیانی دیگر شاید بتوان گفت که حتی هسته اصلي درمان بيماريها و اختلالات رواني ، حمايت و درك خانواده ، جامعه و اطرافيان است.آمارها نشان می دهد که بین 10 تا 40 در صد از جمعیت بالای پانزده سال کشور دچار بیماری روانی هستند و برخی ارقام شیوع افسردگی را تا 30 در صد کل جمعیت کشور برآورد می کنند (قدسی، 3:1382).

اسمیت و هابس معتقدند، اختلالات روانی ناشی از فروپاشی منابع حمایت اجتماعی به ویژه روابط خانوادگی هستند؛ به عنوان مثال فقدان حمایت اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افسردگی می گردد. اختلال افسردگی چه از نظر منابع حمایت اجتماعی و چه از نظر تنیدگی های محیطی که بر فرد وارد می شود ، جنبه برون زا و واکنشی به محیط اجتماعی دارد .

کارشناسان سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده اند که بیش از 150 میلیون نفر از جمعیت جهان از اختلالات عصبی- روانی و روانی – اجتماعی رنج می برند(حسینی ،1380) .

در سال های اخیر پژوهش هایی در زمینه رابطه سلامت روان و حمایت اجتماعی انجام گرفته است . این بررسی ها از یک سو مبین آنست که وجود حمایت اجتماعی تاثیر مستقیم بر سلامت روان دارد و یکی از پیش بینی کننده های سلامت محسوب می گردد ؛ اما از سوی دیگر یافته هایی نیز نشان داده اند که همیشه رابطه ای قوی بین سلامت و حمایت اجتماعی وجود ندارد ، چرا که حمایت تنها یکی از عوامل دخیل در سلامتی است و شواهدی وجود دارد که حمایت اجتماعی در وضعیت سلامت برخی از افراد اثر گذار نمی باشد.

 


مبلغ واقعی 25,250 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 20,200 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 160

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

آموزش افزایش ممبر واقعی و ایرانی کانال تلگرام (80 درصد تخفیف ویژه) یکی از امکانات پرطرفدار تلگرام قابلیت ساختن کانال است . شما می توانید کانال خود را بسازید و مطالب مورد نظر خود را با اعضای (ممبر) کانال خود به اشتراک بگذارید یا اینکه محصول مورد نظر خود را برای فروش قرار ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

بسم الله الرحمن الرحیم شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 28 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

چگونه یک دختر را عاشق خود کنیم بزرگترین مشکلی که اکثر پسر ها در این ارتباط دارند این است که فکر می کنند یک راه حل عمومی برای عاشق کردن دختران وجود دارد. اگر شما یک دختر هستید بدنیست این متن را بخوانید شاید بتوانید نظر دیگران را درمورد خود تغییر دهید صحیح است که بیشتر ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید 100% مورد تایید مارکت ها تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کارکرد نرم افزار فقط500نسخه بفروش میرسد عجله کنید 80% تخفیف بدلیل درخواست زیاد شما و فقط تا پایان این هفته قیمت نرم افزار با 80% تخفیف= 7500 تومان (نکته: بعد از پایان این هفته این نرم افزار ...

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

دوست دارید تبلیغهای سایتهای کلیکی PTC برای شما هم به این راحتی کلیک بشن؟ نسخه جدید در تاریخ 28 شهریور 1395 اضافه شد آیا لود شدن تبلیغات خستتون کرده؟ آیا به نظرتون هزینه اینترنت، از درآمد این تبلیغها بیشتره؟ آیا عکسها و فیلمهای موجود در تبلیغها ...

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و کامل نرم افزار برنامه ساز اندروید با گوشی و کامپیوتر آپدیت جدید 15 دی ۱۳۹۵ 100% مورد تایید کلیه مارکت ها از جمله بازار 500+دانلود درکمتراز7روز پس از آپدیت با رضایت کامل اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

کنترل گوشی همسر و فرزندان

کنترل گوشی همسر و فرزندان

اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز شده کلیک کنید. فقط وقتی وارد کانال شدین، چند دقیقه وقت بذارین و مطالب کانال رو که چندتا مطلب خلاصه و جمع بندی ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ایرانی این ...

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در اندروید و iOS به صورت نامحدود افزایش لایک , کامنت و فالوور واقعی و حقیقی به صورت نامحدود در اینستاگرام برای سیستم عامل های اندروید و iOS بسیار مناسب برای پیج های شخصی , کسب درامد و تبلیغ کسب و کار تنها در عرض چند دقیقه , صدها لایک ...


مطالب تصادفی

 • تأثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی
 • بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده92
 • بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر)
 • تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام
 • تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • آموزش ثبت نام در سایت BITSLER.COM و کسب بیت کویین رایگان
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • ۸ قدم تا راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی مکانیک (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی کامپیوتر(مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید
" فروشگاهی از 4KIA "