تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1708
 • بازدید دیروز : 3956
 • بازدید کل : 1857375

طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET


طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1- بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-1 تکنولوژی های مورد استفاده.. 5

1-1-1 نانولوله های کربنی. 5

1-1-2نانو سیم های سیلیکونی. 6

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 ساختار ترانزیستور مبتنی بر نانولوله کربنی.. 11

2-2 کاربرد نانولوله کربنی در نانو الکتریک.. 13

2-3 روشهای تولید و رشد نانولوله کربنی.. 14

2-4 ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانولوله های کربنی.. 16

2-4-1روال ساخت ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله های کربنی. 18

2-5مزایای استفاده از ترانزیستورهای مبتنی بر نانو لوله های کربنی 19

2-6 چالش های استفاده از ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله های کربنی 20

2-6-1 تغییر پذیری در قطر نانولوله های کربنی.. 21

2-6-2 تراکم بسته بندی نانولوله ها.. 23

2-6-3 فاصله بین نانولوله های کربنی مجاور و تغییر پذیری آن.. 24

2-6-4 نامرتبی در نانو لوله ها.. 24

2-6-5 وجود اتصالات SB بین سورس و درین و نانولوله ها.. 24

2-6-6 رشد ناخواسته فلز در نانو لوله ها.. 25

فصل سوم: روش تحقیق

1- مقدمه.. 27

3-1op-amp دو طبقه. 28

3-1-1 بهره حلقه باز فرکانس پایین AOLDC. 30

3-2-1 نرخ مد مشترک ورودی.. 31

3-1-3 توان مصرفی.. 32

3-1-4سویینگ خروجی.. 32

3-1-5آفست.. 32

3-2جبران سازی op-amp. 33

3-1-2حذف صفر. 43

3-2-2 جبران سازی برای عملکردهای با سرعت بالا.. 45

3-3سرعت تغییرات خروجی (Slew Rate). 51

3-4 CMRR 53

3-5PSRR. 55

3-6 خلاصه مقادیر cmos op-amp. 57

فصل چهارم: نتایج

4-1 ساختار مبتنی بر ترانزیستورهای نانولوله کربنی.. 60

4-2 cnfet op-amp دو طبقه.. 62

4-3 بهره حلقه باز cnfet op-amp. 64

4-4 پاسخ فرکانسی cnfet op-amp. 65

4-5 پاسخ پله cnfet op-amp. 66

4-6 شبیه سازی CMRR در cnfet op-amp. 67

4-7 خلاصه پارامترهای cnfet op-amp. 68

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1 مقایسه پارامترهای cmos&cnfet op-amp..............................................................................................................70

5-2 نتیجه گیری.....................................................................................................................................................................70

5-3 کارهای آینده ................................................................................................................................................................71

منابع.. 72

چکیده انگلیسی.. 78

 فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 3-1 پارامترهای نوعی برای طراحی آنالوگ با استفاده از فرایند short CHANNEL CMOS30

جدول 3-2 خلاصه پارامترهای CMOS OP-AMP58

جدول 4-1 پارامترهای نوعی برای طراحی آنالوگ با استفاده از فرایند cnfet &stanford model63

جدول 4-2خلاصه پارامترهایcnfet op-amp68

جدول 4-3 مقایسه پارامترهای cmos &cnfet op-amp68

 فهرست شکل ها

شکل1-1.نانو لوله کربنی تک دیواری5

شکل 1-2-الف. ترانزیستوراثرمیدانيمبتنيبرنانوتیوببا استفادهازساختار back gate6

شکل 1-2-ب. ترانزیستوراثرمیدانيمبتنيبرنانوتیوببا استفادهازساختار gatetop6

شکل1-3. ترانزیستوراثرمیدانيمبتنيبرنانوسیمسیلیکونی9

شکل 2-1. نمایش مصور از نانولوله تک جداره با آرایه متقارن12

شکل 2-2. یکنانولوله یکربنیکهتوسطغلطاندنیکورقه یگرافیت بدستآمده13

شکل 2-3. ساخت نانولوله کربن به روش CVD15

شکل 2-4-الف.ساختارترانزیستورمبتنیبرنانولولههایکربنی نوع SB16

شکل2-4-ب.ساختارترانزیستورمبتنیبرنانولوله هایکربنی نوعMOSFET16

شکل 2-5-الف. ناحیههدایتترانزیستورمبتنیبرنانولوله هایکربنینوعSB17

شکل 2- 5-ب. ناحیههدایتترانزیستورمبتنیبرنانولوله هایکربنی نوعMOSFET17

شکل 2-6-الف. رشدحرارتیSiO2 بررویویفرسیلیکون19

شکل 2-6-ب. کشیدنالگویبرایتنظیمنشانه ها19

شکل 2-6-ج. بازکردنپنجره هایضدنور19

شکل 2-6-د. رسوبکاتالیزور19

شکل 2-6-ه. خوردگیمادهضدنور19

شکل 2-6-و. رشدنانولوله هابهروشCVD19

شکل 2-6-ز. ساختالکترودهایفلزی19

شکل 2-6-ح. ساختپشتهبالایگیتکهشاملوفلزگیتمیشود19

شکل 2-6-ط. ناخالصسازیCNT19

شکل 3-1.بلوک دیاگرام op-amp دو طبقه با بافر خروجی27

شکل 3-2.op-amp دو طبقه بیس29

شکل 3-3-الف.منحنی انتقال DC برای op-amp شکل 2-331

شکل 3-3-ب. بهره (مشتق الف)31

شکل 3-4-الف. نمایش چگونگی ایجاد ولتاژ آفست برگشتی به ورودی33

شکل 3-4-ب. مدل کردن آفست33

شکل 3-5. بلوک دیاگرام سطح op-amp33

شکل 3-6. مثالی از فیدبک در op-amp36

شکل 3-7. پیکر بندی ولتاژ فالوئر ،مثالی از تقویت کننده حلقه بسته با ضریب فیدبکی یک36

شکل 3-8. مدل مورد استفاده برای تخمین پهنای باند در یک تقویت کننده cmos36

شکل 3-9. محاسبه پاسخ فرکانسی op-amp38

شکل 3-10. پیکر بندی مدار مورد استفاده برای شبیه سازی پاسخ فرکانسی حلقه باز39

شکل 3-11. پاسخ فرکانسی حلقه باز op-amp شکل 3-940

شکل 3-12. افزایش مقدار خازن جبران ساز به 2.4pf41

شکل 3-13. پاسخ پله ضعیف op-amp با وجود صفر42

شکل 3-14. اضافه کردن مقاومت حذف صفر در op-amp شکل 3-942

شکل 3-15. پاسخ پله مناسب op-amp در غیاب صفر43

شکل 3-16. مستقل کردن فرایند مقاومت حذف صفر44

شکل 3-17. استفاده از یک تقویت کننده برای کم اثر کردن سیگنال فوروارد44

شکل 3-18. فیدبک کردن یک جریان به طور غیر مستقیم جهت جلوگیری از صفر RHP45

شکل 3-19. مدل مورد استفاده برای تخمین پهنای باند با جریان فیدبک غیر مستقیم46

شکل 3-20. شبیه سازی اپ امپ شکل 3-9 با استفاده از جبران سازی غیر مستقیم در شکل 3-1848

شکل 3-21. پاسخ پله اپ امپ شکل 3-18 با پاسخ فرکانسی شکل 3-2049

شکل 3-22. پیاده سازی جبران سازی فیدبک غیر مستتقیم بدون توان مصرفی اضافه در اپ امپ دو طبقه50

شکل 3-23-الف. پاسخ پله اپ امپ شکل 3-22 با بار خازنی 100Ff50

شکل 3-23-ب. پاسخ فرکانسی اپ امپ شکل 3-22 با بار خازنی 100Ff51

شکل 3-24. عملکرد سیگنال بزرگاپ امپ شکل 3-952

شکل 3-25. عملکرد سیگنال بزرگاپ امپ شکل 3-2254

شکل 3-26. مدار مورد استفاده برای شبیه سازی CMRR54

شکل 3-27. op-amp توپولوژی معکوس55

شکل 3-28-الف. مدار تست برای تعیین PSRR56

شکل 3-28-ب. بهره حلقه باز56

شکل 3-28-ج. بهره از سیگنال Ac در VDD به خروجی56

شکل 3-28-د. بهره از سیگنال AC در زمین به خروجی56

شکل 4-1. ساختارسهبعدیترانزیستورمبتنیبرنانولولهکربنیبا4 نانولولهکربنیبهعنوانکانال60

شکل 4-2-الف. منحنی انتقال DC برای cnfet op-amp64

شکل 4-2-ب. بهره (مشتق) AOLDC64

شکل 4-3. پاسخ فرکانسی cnfet op-amp65

شکل 4-4. پاسخ پله بسیار خوب cnfet op-amp66

شکل 4-5. نمایش CMRR در cnfet op-amp67

شکل 4-6. عملکرد سیگنال بزرگ cnfet op-amp67

 1.بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

درسال1965گوردونمورپیشبینيكردكهتعدادترانزیستورهايرويیكتراشهدرهردوسال،دوبرابرخواهد شد [1].

در سالهای نه چندان دور اخیر ،دانشمندان و محققان به این حقیقت رسیده اند که نانولوله های کربنی یکی از مهمترین نشانه های انقلاب تکنولوژی نانو هستند.در ابعاد پایین،ساختارهای نانو از قبیل نقاط کوانتومی ،نانوسیم ها و نانولوله های کربنی ویيگیهای منحصر به فردی دارند که آنها را کاندیدای نوظهوری برای کاربردهای تکنولوژیکی پیشرفنه در آینده تبدیل نموده است.نانولوله های کربنی ویژگی منحصر به فردی به عموان یکی از اندک سیستم هایی که اندازه آزمایشگاهی افزاره ممکن است به مدل های با ابعاد اتمی برسد و با پیشبینی ها تطبیق پیدا کند می باشند ،بنابراین تایید نتایج روشهای محاسباتی و طراحی تئوری با نتایج آزمایشگاهی محقق می گردد.این افزاره های در مقیاس نانو اغلب ویژگیهای نامحدودی دارند ولی طراحی افزاره ها و مدارات نانوبعدی ،بدون محدودیت نیست.مقیاس کردن در توپولوژی مبتنی بر سیلیکون دارای محدودیت های جدی وابسته به تکنولوژی ساخت و عملکرد افزاره است.

پیشبیني هاتوسط[1] ITRS نشانميدهدكهمقیاسكردنCMOSدر حدودسال 2018 بارسیدنبهعرضكانال20نانومتربهپایانخواهدرسید[2].

حتيرسیدنبهاندازه22 نانومترهمبهمشكلاتحلنشدهزیاديبرخوردميكندكهمهمترینآنهاتوان مصرفی )بهویژهجریانهاينشتي2 (،تغییراتفرآیندساخت3، مشكلاتقابلیتاطمینان4وافزایشهزینهساختاست. مقیاس كردنترانزیستورها،كمشدنتوانایيبرايتحملتغییراتپروسهساخترابههمراهدارد. باكوچكترشدنترانزیستورهااتمهايكمتريقطعاتمختلفراميسازند. كمبودقابلیتپیشبیني،فرآیند طراحيراپیچیدهكردهوباادامهكاهشابعادتکنولوژی، اینپیچیدگیبیشترهمميشود .[3] بزرگترینمشكلبرايكاهشابعادترانزیستورها،مسائلمربوطبهاقتصاداست. هزینهساختبهصورتنمایيدرحالافزایشبودهوهمزمانبا افزایشنمایيتعدادترانزیستورهادرحالافزایشاست. این افزایشدرواقعبهدلیلاستفادهازروشساختبالابهپایین درطراحيمدارهايمجتمعاست. اینبدانمعناستكهلایه ها رويیكویفرسیلیكونياضافهميشوندكهنیازمندهزارانمرحله،قبلازساختكاملمداراست. باوجودآنكهاین فرآیندامكانساختمدارهاوسیستمهايقابلاطمینانرابهماميدهد،كاهشابعاد،تولیدماسكهايقابلاطمینانرا بسیارگرانميكند[4].


مبلغ واقعی 22,900 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 18,320 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 284

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) وضعیت پکیج : کاملا فعال تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

جهت دانلود نرم افزار، روی عکس زیر کلیک کنید و از پشتیبانی سایت، خانوم عزیزی، این نرم افزار هدیه خودتون رو دریافت کنید: برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید! ما درآمد شما را تضمین می کنیم راهی که خود ما با آن به موفقیت ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید1 تیر1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 25تیر1396 کسب ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما بخشی از کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما : چگونه شغل انتخاب کنیم ؟ یکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده مسئله شغل و اشتغال است. تا پیش از به دنیا آمدن انسان هرگز مشخص نیست که وی چه کاره خواهد شد دوران کودکی به ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

فقط کافیست توضیحات را تا انتها بخوانید! ما تضمین می کنیم شما به درآمد خواهید رسید راهی که خود ما با آن به موفقیت رسیدیم قابل توجه عزیزانی که به دنبال روش های یک شبه راه صدساله رو رفتن هستند!!! همین جا به عرض این دوستان عزیزمون برسونیم که مطالب این صفحه به شما هیچ ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با متد گرو تالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر افزایش قد با متد گروتالر داینامیک بعد از بلوغ از ۶ تا ۱۲ سانتیمتر افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک چیست؟دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام پروژه های تخصصی مهندسی عمران(خاک و پی (ژئوتکنیک) متلب(MATLAB) انسیس(ANSYS) آباکوس(ABAQUS))
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • انجام پایان نامه در رشته ی انسانی تمامی گرایش ها در تمامی مقاطع( کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکترا)
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید