تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 4108
 • بازدید دیروز : 6736
 • بازدید کل : 1627344

بررسي تلفات ناشي از تصادفات جادهاي استان مازندران در سال 1392


بررسي تلفات ناشي از تصادفات جادهاي استان مازندران در سال 1392

فهرست مطالب

عنوان صفحه

­­­­

فصل يكم- كليات پژوهش

1-1- مقدمه 2

1-2- بيان مساله 4

1-3- ضرورت و اهميت اجراي تحقيق 7

1-4- اهداف تحقيق ... 8

1-5- سوالات يا فرضيه هاي تحقيق .... 8

1-6- مدل نظري و مفهومي تحقيق ... 9

1-7- تعريف واژه­ها، اصطلاحات و علايم اختصاري... 10

1-8- قلمرو زماني و مكاني تحقيق .... 11

فصل دوم- ادبيات پژوهش

2-1- مباني نظري ... 13

2-1-1- تاریخچه تصادف در ايران ... 13

2-1-2- تصادفات از منظر روان­شناختي و جامعه شناختي . 20

2-1-2- 1- جامعه شناسي حوادث ترافيكي .. 15

2-1-1- 2- روان شناختي تصادفات .. 17

2-1-3- تصادفات جاده­اي ... 19

2-1-3-1- مفهوم تصادفات . 19

2-1-3-2- واكاوي تصادفات جاده­اي... 22

2-1-4- عوامل موثر در بروز تصادفات جاده­اي ... 25

2-1-4- 1- نقش عامل انساني در تصادفات جاده­اي ... 30

2-1-4- 2- نقش خودرو درتصادفات جاده­اي ...... 32

2-1-4- 1- نقش جاده در تصادفات جاده­اي ...................................................................................................................................................... 33

2-1-4- 3- نقش شرايط محيطی و عوامل اقليمی در تصادفات جاده­اي...................................................................................................... .35

2-1-5- آموزش و فرهنگ سازي در جهت كاهش تصادفات جاده­اي ........................................................................................................... 38

2-1-5- 1- آموزش رفتار رانندگان ....................................................................................................................................................................... 38

2-1-5- 2- فرهنگ سازي رفتار رانندگان ........................................................................................................................................................... 40

2-1-5- 3- عوامل موثر بر كاهش تصادفات جاده­اي ........................................................................................................................................ 41

2-1-6- آثار اقتصادی تصادفات جاده­اي .............................................................................................................................................................. 42

2-1-6-1- ابعاد اقتصادي تصادفات جاده­اي ....................................................................................................................................................... 42

2-1-6-2- هزینه‌های مستقيم و غير مستقيم تصادفات جاده­اي ................................................................................................................... 46

2-2- پژوهش­هاي انجام شده در داخل كشور ..................................................................................................................................................... 50

2-3- پژوهش­هاي انجام شده در خارج كشور ..................................................................................................................................................... 56

فصل سوم- روش پژوهش

3-1- روش تحقيق .................................................................................................................................................................................................... 59

3-2- جامعه آماري .................................................................................................................................................................................................... 59

3-3- چگونگي روش گزينش گروه­ها (نمونه­ها) .................................................................................................................................................. 59

3-4- ابزار اندازه گيري و جمع آوري اطلاعات .................................................................................................................................................... 59

3-5- پايايي و روايي ابزار ......................................................................................................................................................................................... 60

3-6- روش­هاي آماري مورد استفاده..................................................................................................................................................................... 60

فصل چهارم- تجزيه و تحليل آماري

4-1- مقدمه ................................................................................................................................................................................................................ 62

4-1-1- تلفات سوانح رانندگی و تصادفات کشور ............................................................................................................................................... 62

4-1-2- تلفات تصادفات جاده­اي (برون شهري و روستايي) كشور ................................................................................................................ 64

4-1-3- سهم راه­هاي برون­شهري و روستايي در تلفات ناشي از تصادفات جاده­اي .................................................................................... 65

4-2-سوال اصلي تحقيق: نسبت تلفات ناشي از تصادفات جاده­اي استان مازندران در سال 1392 چگونه است؟................................ 67

4-3- سوال 1 اختصاصي تحقيق: نسبت تلفات ناشي از تصادفات جاده­اي استان مازندران چگونه است؟ ............................................70

4-3- سوال 2 اختصاصي تحقيق: نسبت تلفات راه­هاي برون­شهري استان به تفكيك سنیو جنس متوفي چگونه است؟ .............. 71

4-5- سوال 3 اختصاصي تحقيق: نسبت تلفات راه­هاي برون­شهري استان به تفكيك سطح تحصيلات متوفي چگونه است؟ .......... 73

4-6- سوال 4 اختصاصي تحقيق: نسبت تلفات راه­هاي برون­شهري استان به تفكيك محل فوت متوفي چگونه است؟ ................... 74

4-7- سوال 5 اختصاصي تحقيق: نسبت تلفات راه­هاي برون­شهري استان تفكيك علت نهايي فوت متوفي چگونه است؟ ............... 75

4-8- سوال 6 اختصاصي تحقيق: نسبت تلفات راه­هاي برون­شهري استان به تفكيك روشنايي جاده چگونه است؟ .......................... 76

4-9- سوال 7 اختصاصي تحقيق: نسبت تلفات راه­هاي برون­شهري استان به تفكيك نوع معبر برون­شهري چگونه است؟ ........... 77

4-10- سوال 8 اختصاصي تحقيق: نسبت تلفات راه­هاي برون­شهري استان به تفكيك نحوه انتقال متوفي چگونه است؟ .............. 78

4-11- سوال 9 اختصاصي تحقيق: نسبت تلفات راه­هاي برون­شهري استان به تفكيك نحوه وقوع تصادفات چگونه است؟ ............. 79

4-11- سوال 10 اختصاصي تحقيق: نسبت تلفات راه­هاي برون­شهري استان به تفكيك نوع خودروي مورد استفاده متوفي چگونه است؟ ........................................................................................................................................................................................................................... 80

فصل پنجم- بحث و نتيجه گيري

5-1- خلاصه تحقيق ................................................................................................................................................................................................. 83

5-2- يافته هاي تحقيق ........................................................................................................................................................................................... 85

5-3- پاسخ به سوالات تحقيق ................................................................................................................................................................................ 85

5-4- مقايسه نتايج تحقيق با نتايج ساير محققان .............................................................................................................................................. 87

5-5- محدوديت­هاي تحقيق .................................................................................................................................................................................. 88

5-6- بحث و نتيجه گيري ....................................................................................................................................................................................... 88

5-7- پيشنهادهايي براي سازمان يا جامعه اي كه تحقيق در آن انجام شده است ..................................................................................... 89

5-9- پيشنهادهايي براي ساير محققان كه مي­خواهند در اين حوزه تحقيق نمايند .................................................................................. 91

منابع .............................................................................................................................................................................................................................. 93

پيوست .......................................................................................................................................................................................................................... 99

 فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

 جدول2-1- ماتریس هادون (1973) .................................................................................................................................................................... 27

جدول2-2- رویکردهای مختلف در ارتباط با ایمنی حمل و نقل جاده­ای .................................................................................................... 28

جدول2-3- سهم شرايط جوي در تصادفات جاده­اي در کشور بين سال­هاي 1377-1369..................................................................... 37

جدول4-1- سهم راه­هاي برون شهري و روستايي در تلفات تصادفات جاده­اي كشور ................................................................................ 66

جدول4-2-مقايسه متوفيات و مصدومان حوادث رانندگي كشور در سال­هاي 1391 و 1392 ............................................................... 66

جدول4-3- روند تلفات ترافيكي از سال 1388 تا 1392 (5 سال گذشته) كشور ....................................................................................66

جدول4-4- وضعيت استان در ميزان تلفات تصادفات جاده­اي (برون شهري و روستايي).......................................................................... 67

جدول4-5- وضعيت استان در تصادفات جاده­اي در بازه زماني سه ساله از برنامه پنجم توسعه (92-1390) ..................................... 68

جدول4-6- ميزان تلفات استان به تفكيك برون شهري و روستايي در سال 1392 .................................................................................. 69

جدول4-7- ميزان تلفات استان به تفكيك متوفي در هنگام فوت در سال 1392 ..................................................................................... 70

جدول4-8- ميزان تلفات استان به تفكيك جنس متوفي در سال 1392 .................................................................................................... 71

جدول4-9- ميزان تلفات استان به تفكيك سن متوفي در سال 1392 ........................................................................................................ 72

جدول4-10- ميزان تلفات استان به تفكيك تحصيلات متوفي در سال 1392 .......................................................................................... 73

جدول4-11- ميزان تلفات استان به تفكيك محل فوت متوفي در سال 1392 .......................................................................................... 74

جدول4-12- ميزان تلفات استان به تفكيك علت نهايي فوت در سال 1392 ............................................................................................ 75

جدول4-13- ميزان تلفات استان به تفكيك روشنايي جاده ............................................................................................................................ 76

جدول4-14- ميزان تلفات استان به تفكيك نوع معبر برون­شهري در سال 1392 .................................................................................... 77

جدول4-15- ميزان تلفات استان به تفكيك نحوه انتقال متوفي در سال 1392 ........................................................................................ 78

جدول4-16- ميزان تلفات استان به تفكيك نحوه وقوع تصادفات در سال 1392 ..................................................................................... 79

جدول4-18- ميزان تلفات استان به تفكيك نوع خودروي مورد استفاده متوفي در سال 1392 ............................................................ 80

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

 نمودار2-1- نمودار طبقه بندی تصادفات بر اساس نتيجه و وسايل نقليه درگير ......................................................................................... 20

نمودار2-2- نمودار تصادف كميسيون استاندارد خودروهاي جاده­اي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ............................ 21

نمودار2-3- تعداد تصادفات، جرح و فوتی ناشی از تصادفات در ایران (1373 تا 1388) ......................................................................... 24

نمودار 2-4- مقايسه آمار 13 ساله تلفات حوادث رانندگی از سال 1380 تا سال1392 .......................................................................... 25

نمودار2-5- روند رشد وسایل نقلیه در ایران (1379 تا 1388) ..................................................................................................................... 45

نمودار2-6- تغییرات جمعیت و تعداد وسایل نقلیه در ایران از سال 1379 تا پیش بینی در سال 1400 ............................................ 46

نمودار2-7- سهم هريك از جز هزينه هاي ناشي از تصادفات رانندگي ......................................................................................................... 48

نمودار4-1- روند ايمني در چند سال گذشته كشور .......................................................................................................................................... 62

نمودار4-2- روند شاخص تلفات رانندگي به 10 هزار وسيله نقليه ................................................................................................................. 63

نمودار4-3- روند شاخص تلفات رانندگي به 100 هزار نفر جمعيت كشور.................................................................................................... 63

نمودار4-4- روند درصد تغييرات تلفات حوادث رانندگي در چند سال گذشته كشور ............................................................................... 63

نمودار4-5- روند كاهشي در تلفات تصادفات جاده­اي (برون شهري و روستايي) كشور ............................................................................ 64

نمودار4-6- روند تغييرات تلفات تصادفات جاده­اي (برون‌شهري و روستايي) كشور در 10 سال گذشته .............................................. 64

نمودار4-7- سهم راههاي برون شهري و روستايي در تلفات تصادفات جاده­اي ........................................................................................... 65

نمودار4-8- وضعيت استان در ميزان تلفات تصادفات جاده­اي (برون شهري و روستايي) ......................................................................... 67

نمودار4-9- وضعيت تلفات ناشي از تصادفات جاده­اي (برون­شهري و روستايي) در بازه زماني 92-1390 .......................................... 68

نمودار4-10- وضعيت تلفات استان به تفكيك برون شهري و روستايي در سال 1392............................................................................. 69

نمودار4-11- درصد ميزان تلفات استان به تفكيك برون شهري و روستايي در سال­هاي 1391 و 1392 ........................................... 69

نمودار4-12- درصد تلفات استان به تفكيك وضعيت متوفي در هنگام فوت در سال 1392 ................................................................... 70

نمودار4-13- وضعيت تلفات استان به تفكيك جنس متوفي در سال 1392 .............................................................................................. 72

نمودار4-14- وضعيت تلفات استان به تفكيك گروه سني كشته شدگان در سال 1392 ......................................................................... 72

نمودار4-15- وضعيت تلفات استان به تفكيك ميزان تحصيلات در سال 1392 ........................................................................................ 73

نمودار4-16- وضعيت تلفات استان به تفكيك محل فوت در سال 1392 .................................................................................................... 74

نمودار4-17- وضعيت تلفات استان به تفكيك علت نهايي فوت در سال 1392 ......................................................................................... 75

نمودار4-18- وضعيت تلفات استان به تفكيك روشنايي در سال 1392 ....................................................................................................... 76

نمودار4-19- وضعيت تلفات استان به تفكيك نوع معبر برون شهري در سال 1392 ............................................................................... 77

نمودار4-20- وضعيت تلفات استان به تفكيك نحوه انتقال متوفي در سال 1392 .................................................................................... 78

نمودار4-21- وضعيت تلفات استان به تفكيك نحوه وقوع تصادفات در سال 1392 .................................................................................. 79

نمودار4-22- وضعيت تلفات استان به تفكيك خودروي مورد استفاده متوفي استان در سال 1392 .................................................... 81

نمودار4-23- وضعيت تلفات استان به تفكيك خودروي مورد استفاده متوفي استان در سال 1392 .................................................... 81

 فهرست شكل­ها

عنوان صفحه

 شكل1-1- ماهیت ترکیبی عوامل مؤثر در تصادفات ........................................................................................................................................ 29

شكل1-2- زنجير هاي از عوامل مؤثر بر تصادفات (چانگ و همکاران، 2001) ........................................................................................... 30

 فهرست پيوست­ها

عنوان صفحه

 پيوست1- فراواني استاني تلفات ناشي از تصادفات جاده­اي (برون شهري و روستايي) كشور- سال 1392........................................... 99

پيوست2- جدول فراواني استاني تلفات ناشي از كل تصادفات كشور- سال 1392 ................................................................................. 100

پيوست2- شاخص متوسط نرخ تلفات ................................................................................................................................................................ 101

پيوست4- رتبه بندي استان­ها در تلفات ناشي از تصادفات جاده­اي در بازه زماني سه ساله از برنامه پنجم توسعه .......................... 102

پيوست5-رتبه بندي عملكرد يكساله استان­ها در ميزان تلفات ناشي از تصادفات جاده­اي .................................................................... 103

پيوست6- درصد تغييرات تلفات جاده­اي (روستايي و برون­شهري) استان به تفكيك ماه-سال 1392................................................. 104

پيوست7- نرخ تلفات محورهاي استان مازندران (تعداد فوتي بر طول راه) ................................................................................................ 105

پيوست8- درصد فوتي محورهاي برون­شهري استان مازندران-سال 1392 .............................................................................................. 106

پيوست9- تعداد فوتي بر حسب حجم تردد در محورهاي استان مازندران-سال 1392.......................................................................... 107

پيوست10- استان­هاي اولويت‌دار در فوت در بيمارستان در سال 1392 ................................................................................................... 108

پيوست11- مقايسه آمار متوفيات و مصدومان حوادث رانندگي سال 1390 و 1391 ............................................................................ 109

پيوست12- مقايسه آمار متوفيات و مصدومان حوادث رانندگي سال 1391 و 1392............................................................................. 110

پيوست13- آمار متوفيات و مصدومان ناشي ارجاعي به مراكز پزشكي قانوني كشور در سال 1390.................................................... 111

پيوست14- آمار متوفيات و مصدومان ارجاعي به مراكز پزشكي قانوني كشور در سال 1391............................................................... 112

پيوست15- آمار مقايسه­اي معاينات مصدومان ارجاعي به مراكز پزشكي قانوني كشور در سالهاي 1384 تا 1389...........................113

پيوست16- آمار مقايسه­اي متوفيات ارجاعي به مراكز پزشكي قانوني كشور در سالهاي 1384 تا 1389........................................... 114

پيوست17- آمار متوفيات و مصدومان ارجاعي به مراكز پزشكي مازندران در سال 1392 ................................................................... 115

 چكيده

مقدمه و هدف: در استان مازندران، بخشی از مشکلات حمل و نقل مربوط به تصادفات جاده­اي است. هزينه هاي ناشي از آن، يكي از چالش­هاي مهم استان بوده و خسارت­هاي مالي ناشي از آنها که بر بودجه خانواده و استان تحميل مي­شود. ضرورت دارد به منظور جلوگيري از خسارت­هاي تصادفات جاده­اي، راهکارهاي موثري به اجرا گذارده شود. هدف اين مطالعه بررسي تلفات ناشي از تصادفات جاده­اي استان مازندران مي­باشد.

مواد و روش­ها: اين مطالعه مقطعي و جامعه مورد مطالعه، تلفات ناشي از تصادفات جاده­اي استان مازندران در سال 1392 و ثبت شده در اداره كل حمل و نقل و پايانه­هاي مازندران و سازمان پزشكي قانوني استان مازندران بوده است.

نتايج: تلفات ناشي از تصادفات جاده­اي در راه­هاي برون­شهري استان، اغلب راننده (44%) و مرد بوده و بيشتر در سنين 21 تا 30 (26%) قرار دارند. رابطه معكوس بين سطح تخصيلات و فراواني تصادفات ديده مي­شود. اغلب خودروها سواري(40%) بوده كه بيشتر تلفات مربوط به برخورد وسايل نقليه با يكديگر (49%)بوده است. بيشترين تلفات در در محل حادثه اتفاق افتاده (54%) و اكثر آنها با آمبولانس (85.9%) به مراكز درماني و بيمارستان­ها منتقل شده­اند. بيشترين تعداد تلفات ناشي از شكستگي­هاي متعدد (53%) بوده كه در روز (60%) و در راه­هاي اصلي استان (82%) به وقوع پيوسته است.

نتيجه گيري: در سال 1392 كل تلفات تصادفات جاده­اي (راه­هاي برون­شهري و روستايي) استان 4.1 درصد و در راه­هاي برون­شهري به ميزان 1.3 درصد (نسبت به سال 1391) افزايش يافته است. ميزان تلفات در مردان بيشتر از زنان مي­باشد. افراد داراي تحصيلات دانشگاهي كمترين ميزان تلفات را در تصادفات رانندگي داشته اند. بر خلاف باور همگاني بيشترين تعداد تلفات در روز اتفاق افتاده است.ميزان تلفات در راه­هاي اصلي بسيار بيشتر از آزادراه­ها و بزرگراه­ها مي­باشد. درمطالعهانجامشده،مي­توانبهتلفات بيشتر رانندگان، تاثيرجنسمذكر،30-21 سال،برخورد وسايل نقليه با يكديگر وخودروهايسبكدربروزتصادفاتمنجربهفوتپيبردوبراساساينيافتهكهبيشترينمتوفيات دربر اثر شكستگي­هاي متعدد بوده است.

 كليد واژه­ها:مازندران، تلفات، تصادفات جاده­اي، راه­هاي برون­شهري، ساري، حمل و نقل، 1392

 فصل يكم

 كليات پژوهش

 1- 1- مقدمه

امروزه حمل و نقل به دلیل داشتن نقش زیربنایی تاثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادي دارد. حمل و نقل یکی از پایه­هاي اصلی توسعه پایدار و متوازن محسوب شده و در فرآیند توسعه اقتصادي واجتماعی کشورها، همبستگی مستقیم میان گسترش حمل و نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادي وجود دارد. حمل و نقل در بر گیرنده فعالیت­هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه­ها جریان داشته و در مجموعه فعالیت­ها، نقش غیرقابل انکاري برعهده دارد. این گستردگی فعالیت، سبب حوادث مختلفی از جمله تصادفات جاده­ای می­شود.

افزايش شمار خودروها، سبب شده جامعه و انسان­ها در معرض شرايط روحي و جسمي مختلفي گيرند. در حال حاضر زندگي از حالت سنتي خارج و كاملا ماشيني شده است. روند زندگي ماشيني حيات جامعه را در معرض تصادفات جاده­اي قرار داده است. شمار اين تصادفات رو به افزايش است و در نتيجه، خسارت­هاي مالي ناشي از آنها که بر بودجه خانواده و كشور تحميل مي­شود؛ بالا بوده و غيرقابل جبران است، از اين رو ضرورت دارد به منظور جلوگيري از خسارت­هاي تصادفات جاده­اي استان، راهکارهاي موثري به اجرا گذارده شود.

تصادفات جاده­ای يک پديده اجتماعي در استان بوده که نياز به شناسايي ابعاد زير بنايي آن و نارسايي­هاي مختلف از جمله کيفيت راه­ها و جاده­ها، کيفيت ساخت خودرو دارد. به طور قطع آمار معلولان و مصدومان ناشي از تصادفات جاده­اي چندین برابر ميزان تلفات ناشي از آن است که پیامدهای جبران ناپذير آن همچون بي سرپرستي، مسايل و مشکلات روحي و رواني، هزينه­هاي هنگفت درماني است. هیچگاه نباید از اهمیت تصادفات جاده­ای و تلفات ناشی از آن در استان مازندران، به علت خسارت­ها و هزینه­هایی مستقیم و غیر مستقیمی كه به همراه دارد و با توجه به این که تا حد زیادی قابل پیشگیری است، كاسته شده و یا به فراموشی سپرده شود.

تصادفات جاده­اي در حال حاضر به صورت يک معضل اجتماعي در سطح استان مطرحاست که همه ساله جان شمار زيادي از مردم را گرفته و هزينه هايي رابه جامعه وارد می­کند. هر فردي که در يک تصادف، صدمه يا خسارت مي بيند يا معلولو ناتوان شده يا اين که جان خود را از دست مي­دهد، به دليل اين که يک فرد مستقل ازديگران نيست و در شبکه اي از ارتباط با ديگران زندگي مي­کند، بنابراین پيامد اين حادثه فقط به شخصحادثه ديده بر نمي گردد، بلکه تمام کساني که با زندگي وي در ارتباط هستند را نيز تحتتاثير قرار مي­دهد.

تحقيقات اخير در ايران نشان مي­دهد که 38 درصد تصادفات ناشي از مرگ و ميرهايغير طبيعي به علت تصادفات جاده­اي است. بر اساس آمار منتشر شده از سازمان پزشکيقانوني بیش از 235 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگي در کشور ايران، از سال 79 تا پايان سال1389 کشته شده اند و طي اين مدت بالغ بر 222 هزار نفر نيز بر اثر تصادفات رانندگي مصدومشده اند(1). بنابراین یافتن راه حلی برای کاهش این تصادفات ومشکلات ناشی از آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می­شود.

با توجه به عدم امکان ارزش­گذاري واقعي براي جان انسان­ها و درد و رنجحاصل از دست دادن آنها، برآورد دقيق هزينه­هاي يک تصادف امري غير ممکن بهنظر مي­رسد. در خصوص کشور ايران که هم اکنون در مرحله رشد فزاينده وسايل نقليه وبه دنبال آن افزايش شمار تصادفات و خسارات ناشي از آن قرار دارد، اين مساله از اهميتبيشتري برخوردار است. در اين ميان استان مازندران (با 591 نفر) که پس از استان خوزستان بيشترين آمارکشته شدگان تصادفات برون­شهري را در سال 1392 به خود اختصاص داده است و روزانه به طور ميانگين 6/1 نفر در تصادفات جاده­هاي استان مازندران کشته مي­شوند نيز از اهميت بالايي در اين خصوصبرخوردار است؛ بنابراين بررسي تلفات ناشي از تصادفات جاده­اي استان مازندران و شناسايي دلايلآن و محاسبه فراواني اين دلايل مي­تواند راهي براي کاهش تصادفات در جاده هاي استان مازندران باشد.

تشخیص و تعیین درست علت وقوع تصادفات ضمن آن که باعث حفظ حقوق شهروندي می­شود موجب نمایان شدن عوامل به وجود آورنده تصادف نیز خواهد شد و در پیشگیري از حوادث مشابه بعدي بسیار موثر خواهد بود. به منظور افزایش ایمنی آمد وشد و پیشگیري از وقوع تصادفات و آسيب­هاي ناشی از آن و افزایش سطح آگاهی بایستي موارد اصلي تصادفات مشخص گردیده تا با آگاهی از آنها، در جهت رفع کاستی­ها گام برداشته و ضمن واپايش آن، از آسیب رسیدن به مردم جلوگیري شود.

وجود شهرهاي بزرگ و كوچك و روستاهاي فراوان، افزايش آسفالت راه­هاي روستايي در سال­هاي اخير و خصوصيات اجتماعي و اقتصادي ويژه باعث شده است تا بخش زيادي از سفرها در شهرها و محورهاي روستايي، دستكم در مسافت­هاي كوتاه، با وسيله نقليه انجام پذيرد. از سويي ديگر، مشخصات خاص جغرافيايي و جمعيتي در استان مازندران همچون تعدد شهرها و نزديكي روستاها به محورهاي اصلي جاده­اي، وجود كاربري­هاي متعدد و متنوع در حاشيه راه­ها، تراكم بالاي جمعيت و غيره و مشكلات فرهنگي و اجتماعي مانند كمبود فرهنگ استفاده ايمن و اطلاعات كافي از نحوه استفاده از وسيله نقليه نيز باعث افزايش تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای مازندران گرديده است.

استان مازندران همواره به عنوان يكي از استان­هايي كه شمار مرگ و ميرهاي ناشي از تصادفات جاده‌اي در آن عدد بالايي را به خود اختصاص داده است، مطرح بوده و هست و همين امر زمينه ‌ساز کوششي براي شناسايي علل تاثيرگذار بر آن به‌شمار مي‌رود. بنابراین افزايش تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای مازندران و از بین رفتن سرمایه­هایی که نه جبران و نه جایگزین می­شوند، بطور قطع به بررسی و راهکارهایی نیاز دارد.

 


مبلغ واقعی 20,000 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 16,200 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۹ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 11

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

-بسم الله الرحمن الرحیم- شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید1 تیر1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

پکیج افزایش فالوور،لایک،کامنت اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور،لایک،کامنت اینستاگرام

به دلیل درخواست زیاد کاربران قیمت برنامه از 13000 تومان به 2600 تومان کاهش پیدا کرد به اندازه قیمت یک نوشابه!فقط برای مدت محدود تغییرات 25 شهریور اضافه شدن نرم افزار کامنت نامحدود : با این نرم افزار شما میتوانید به تعداد نامحدود برای پست های خودتان ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 25تیر1396 کسب ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما بخشی از کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما : چگونه شغل انتخاب کنیم ؟ یکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده مسئله شغل و اشتغال است. تا پیش از به دنیا آمدن انسان هرگز مشخص نیست که وی چه کاره خواهد شد دوران کودکی به ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

نمونه سوال پایه چهارم تمای دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه چهارم تمای دروس به صورت هفتگی و

بروز ترین و محبوب ترین نمونه سوالات ابتدایی پایه چهارم سال تحصیلی 97-96نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروسنمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای پایه چهارم دریافت کنید. برای دانلود از درگاه ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

نمونه سوال پایه پنجم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه پنجم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه پنجم تمامی دروس به صورت هفتگی و ماهانه نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروس نمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای پایه پنجم دریافت کنید. برای دانلود از درگاه ...

نمونه سوال پایه ششم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه ششم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه ششم تمامی دروس به صورت هفتگی و ماهانه بروز ترین و محبوب ترین نمونه سوالات ابتدایی پایه ششم سال تحصیلی 97-96نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروسنمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

نمونه سوال پایه دوم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه دوم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه دوم تمامی دروس به صورت هفتگی و ماهانه نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروس نمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای پایه دوم دریافت کنید. برای دانلود از درگاه ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ...

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و کامل نرم افزار برنامه ساز اندروید با گوشی و کامپیوتر آپدیت جدید 15 دی ۱۳۹۵ 100% مورد تایید کلیه مارکت ها از جمله بازار 500+دانلود درکمتراز7روز پس از آپدیت با رضایت کامل اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم ...


مطالب تصادفی

 • بررسی اثر تیمارهای مختلف برقدرت جوانه زنی گونه دارویی محلب (Cerasus mahaleb) از سه مبدا بذر در استان کهگیلویه و بویراحمد
 • بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی چیتوزان بر سه رقم مختلف گیاه کرچک
 • بررسی اثر تنش خشکی روی بیان برخی از ژن‌های آنتی‏اکسیدانت درگیاه دارویی کنجد sesamum indicum L.) (
 • بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات کیفی سه اکوتیپ گیاه دارویی انیسون 	(Pimpinella anisum L.)
 • بررسی اثر بخشی اسانس برخی از گیاهان دارویی بر روی کنترل قارچ Macrophomina phaseolina (عامل بیماری پوسیدگی زغالی)
 • انجام پروژه های تخصصی مهندسی عمران(خاک و پی (ژئوتکنیک) متلب(MATLAB) انسیس(ANSYS) آباکوس(ABAQUS))
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • آموزش ثبت نام در سایت BITSLER.COM و کسب بیت کویین رایگان
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی مکانیک (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی کامپیوتر(مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید